Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup IKT zariadení

Nákup IKT zariadení

Názov obstarávania: Nákup IKT zariadení
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 68176,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava II
Lehota na predkladanie ponúk: 30.01.2020