Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva

Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva

Názov obstarávania: Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 250 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 165.3 KB)