Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Murár - obkladač

Murár - obkladač

Názov obstarávania: Murár - obkladač
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 8600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 755 KB)