Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Monitoring a hodnotenie projektu

Monitoring a hodnotenie projektu

Názov obstarávania: Monitoring a hodnotenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1986,75 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 139.9 KB)