Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Monitoring a hodnotenie projektu

Monitoring a hodnotenie projektu

Názov obstarávania: Monitoring a hodnotenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Jánovce,
Adresa: Jánovce 248
05913 Jánovce
IČO: 00326259
DIČ: 2020674909
kontaktná osoba: Jozef Kacvinský
telefón: 052/7793124
e-mail: janovce@obec-janovce.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1854,3 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poprad
Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 131.2 KB)