Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Názov obstarávania: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Pavliková, starostka obce
Tel.: 056/6493210
Mobil: 0905693194

Predpokladaná hodnota zákazky: 3200,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Michalovce
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 313.9 KB)