Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » materiál – pracovné odevy a obuv.

materiál – pracovné odevy a obuv.

Názov obstarávania: materiál – pracovné odevy a obuv.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.673,33 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 471.5 KB)