Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektorská činnosť

Lektorská činnosť

Názov obstarávania: Lektorská činnosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Ihľany

Obecný úrad Ihľany

Ihľany 94, 059 94 Holumnica

Predpokladaná hodnota zákazky: 1693 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 210.1 KB)

Cenová ponuka (typ súboru XLS)

Cenová ponuka (typ súboru PDF)