Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektor pre Kurz komunitného plánovania

Lektor pre Kurz komunitného plánovania v rámci projektu Partnerstvo pre spoločné riešenia

Názov obstarávania: Lektor pre Kurz komunitného plánovania
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo Spiša

Hviezdoslavova 15. 052 01 Spišská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 20.05.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 187.7 KB)