Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kurzy

Kurzy

Názov obstarávania: Kurzy
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová

www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 375,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 337.3 KB)