Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Kurzy´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch´´ s kódom ITMS 27120130640.

,,Kurzy´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch´´ s kódom ITMS 27120130640.

Názov obstarávania: ,,Kurzy´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch´´ s kódom ITMS 27120130640.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 053/4495338
Kontaktná osoba: František Žiga
e-mail: bystrany121@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: Časť A: 7 083,33 eur bez DPH ( 8 500,00 eur s DPH), Časť B: 666,67 eur bez DPH ( 800,00 eur s DPH) EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 739.9 KB)