Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kurzy k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625 a ,,Podpora zamestnávania príslušníkov MRK v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120230151.

Kurzy k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625 a ,,Podpora zamestnávania príslušníkov MRK v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120230151.

Názov obstarávania: Kurzy k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625 a ,,Podpora zamestnávania príslušníkov MRK v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120230151.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565
Telefón: 053/4495231
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: ocuzehra@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: Časť A: 4 875,00 eur bez DPH ( 5 850,00 eur s DPH) Časť B: 170,83 eur bez DPH ( 205,00 eur s DPH) Časť C: 750,00 eur bez DPH ( 900,00 eur s DPH ) EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 842.1 KB)