Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kuchár - čašník

Kuchár - čašník

Názov obstarávania: Kuchár - čašník
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa

Predpokladaná hodnota zákazky: 8500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 83 KB)