Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Názov obstarávania: Kancelárske potreby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 5500 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 168.7 KB)