Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kancelárska a výpočtová technika – KVT

Kancelárska a výpočtová technika – KVT

Názov obstarávania: Kancelárska a výpočtová technika - KVT
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9441.67 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 124.5 KB)