Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Jazyková korektúra a grafická úprava výstupov

Jazyková korektúra a grafická úprava výstupov

Názov obstarávania: Jazyková korektúra a grafická úprava výstupov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Predpokladaná hodnota zákazky: 5538,92 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2017