Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Jazyk nemecký

Jazyk nemecký

Názov obstarávania: Jazyk nemecký
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno

Predpokladaná hodnota zákazky: 9777,60 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 864 KB)