Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » „Interiérové vybavenie miestnosti pre zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov“.“

„Interiérové vybavenie miestnosti pre zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov“.“

Názov obstarávania: „Interiérové vybavenie miestnosti pre zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov“.“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov : Mesto Banská Štiavnica
Sídlo : Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO : 00 320 501
DIČ: 2021107308
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 828,85 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 107.7 KB)