Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » „Interiérové vybavenie miestnosti pre rómsku občiansku hliadku, zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

„Interiérové vybavenie miestnosti pre rómsku občiansku hliadku, zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Názov obstarávania: „Interiérové vybavenie miestnosti pre rómsku občiansku hliadku, zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1269,14 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 95 KB)