Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér

Finančný manažér

Názov obstarávania: Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Združenie obcí EKOTORYSA
Adresa: Bajzova 14, 08001 Haniska
Zastúpený: Ing. Ján Lenko, predseda združenia
IČO: 37937278
DIČ: 0037787306

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 674,17 EUR EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 215.7 KB)