Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančná gramotnosť / Ako z kola von

Finančná gramotnosť / Ako z kola von

Názov obstarávania: Finančná gramotnosť / Ako z kola von
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha č.2, 990 01 Veľký Krtíš

Predpokladaná hodnota zákazky: 2752,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Veľký Krtíš
Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.3 MB)