Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Expert na výskum, analýzu a aplikáciu výskumu

Expert na výskum, analýzu a aplikáciu výskumu

Názov obstarávania: Expert na výskum, analýzu a aplikáciu výskumu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3915 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 383.9 KB)