Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému Elektronické pracovné výkazy

Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému Elektronické pracovné výkazy

Názov obstarávania: Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému Elektronické pracovné výkazy
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9960 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 21.09.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 210.5 KB)