Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka výpočtovej techniky, softvérov a licencií pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život.

Dodávka výpočtovej techniky, softvérov a licencií pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život.

Názov obstarávania: Dodávka výpočtovej techniky, softvérov a licencií pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1361,93 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 83 KB)