Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov"

Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov"

Názov obstarávania: Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov"
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mesto Banská Štiavnica
Sídlo: Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr, Nadežda Babiaková, primátorka
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 216,84 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 98.6 KB)