Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka audiovizuálneho komunikačného systému pre osoby so sluchovým postihnutím

Dodávka audiovizuálneho komunikačného systému pre osoby so sluchovým postihnutím

Názov obstarávania: Dodávka audiovizuálneho komunikačného systému pre osoby so sluchovým postihnutím
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského

Samova 4, 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 15000 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 512.5 KB)