Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie tonerov

Dodanie tonerov

Názov obstarávania: Dodanie tonerov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.5 MB)