Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie pracovných odevov, obuvi, materiálu a pomôcok pre členov OH

Dodanie pracovných odevov, obuvi, materiálu a pomôcok pre členov OH

Názov obstarávania: Dodanie pracovných odevov, obuvi, materiálu a pomôcok pre členov OH
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto ŽIar nad Hronom
ul. š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Telefon: 045/6787136
Fax:045/6787155
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Vájová
email: iveta.vajova@ziar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1452 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Žiar nad Hronom
Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 728.3 KB)