Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva

Dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva

Názov obstarávania: Dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82

082 33 Chminianske Jakubovany

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 038,35 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 188.2 KB)