Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO

Archív VO

Tieto verejné obstarávania nebolo možné z techinckých príčin naimportovať do nového systému webstránky. Zverejňujeme ich preto aspoň takouto formou.

Verejná výzva na predkladanie ponúk – dodávka kancelárskeho nábytku – úložné celokovové skrine uzamykateľné

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k dodaniu kancelárskeho nábytku.

Verejná výzva na predkladanie ponúk – dodávka kancelárskeho nábytku – úložné kovové skrine uzamykateľné

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať poštou. alebo na e- mailovú adresu miriam.slivkova@fsr.gov.sk najneskôr do 13.04.2011. do 12.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk – k obstaraniu internetovej bannerovej kampane Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať najneskôr do 06.12.2010. 13.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk – dodanie kancelárskeho nábytku.

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať do 30.11.2010. 16.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk – zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2011

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať do 25.11.2010. 16.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk na automatizovaný systém správy registratúry

Cenové ponuky zasielajte do 26.11.2010. 9.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk na záložný zdroj

Cenové ponuky zasielajte do štvrtka 18. novembra 2010. 10.00 hod.

Verejná výzva na predkladanie ponúk k vykonaniu prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať najneskôr do 13.11.2010. 16.00 hod.