Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Aranžovanie kvetov

Aranžovanie kvetov

Názov obstarávania: Aranžovanie kvetov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám. M. R. Štefánika č. 9. 945 01 Komárno

Predpokladaná hodnota zákazky: 10800 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 151.6 KB)