Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Materiál na realizáciu voľnočasových aktivít projektu a materiál potrebný na riadenie projektu´´

,,Materiál na realizáciu voľnočasových aktivít projektu a materiál potrebný na riadenie projektu´´

Názov obstarávania: ,,Materiál na realizáciu voľnočasových aktivít projektu a materiál potrebný na riadenie projektu´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč -Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu:lenka.tothova@seitztothova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: A) 1 600,00 € bez DPH B) 150,00 € bez DPH C) 400,00 € bez DPH D) 50,00 € bez DPH E) 250,00 € bez DPH F) 1 650,00 € bez DPH EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2 MB)