Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a zdravotných osvetárov´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

,, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a zdravotných osvetárov´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

Názov obstarávania: ,, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a zdravotných osvetárov´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 0915/319872
Kontaktná osoba: Vladimír Bednárik
e-mail: vlaimir.bednarik@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: A) 2 200,00 EUR bez DPH B) 530,00 EUR bez DPH EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 346.9 KB)