Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´

Názov obstarávania: ,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Telefón: 053/4495338
Kontaktná osoba: František Žiga
e-mail: bystrany121@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 3333,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 405.6 KB)