Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Materiál pre komunitné podujatia MRK

Materiál pre komunitné podujatia MRK

Názov obstarávania: Materiál pre komunitné podujatia MRK
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1332,28 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 389.5 KB)