Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovno-školiaci materiál

Pracovno-školiaci materiál

Názov obstarávania: Pracovno-školiaci materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Ján Melicher, starosta
Kontaktná osoba: Ján Melicher
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 7967,06 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 279.8 KB)