Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovno-školiaci materiál

Pracovno-školiaci materiál

Názov obstarávania: Pracovno-školiaci materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Daniela Kecsoová, starostka
Kontaktná osoba: Daniela Kecsoová
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 5306,57 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 297.1 KB)