Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zdravotnícky materiál

Zdravotnícky materiál

Názov obstarávania: Zdravotnícky materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2440,42 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 247.3 KB)