Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Svätý Peter
Sídlo: Hlavná č. 2, 946 57 Svätý Peter
IČO: 00306436
DIČ: 2011029274
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel: 035/ 76 85 283
FAX: 035/ 76 85 284
E-mail: sekretariat@svatypeter.eu

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 232,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1 MB)