Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Svätý Peter
Sídlo: Hlavná č.2, 946 57 Svätý Peter
IČO: 00306436
DIČ: 2021029274
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
Tel: 035/ 76 85 283
FAX: 035/ 76 85 284
E-mail: sekretariat@svatypeter.eu

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 999,68 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.4 MB)