Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Mučín
Sídlo: Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín
Zastúpený: MVDr. Zoltán Benkö, starosta obce
Kontaktná osoba: MVDr. Zoltán Benkö
IČO: 00316245
DIČ: 2021115085
Telefón: +421 905 272 673
E-mail: urad.mucin@mail.t-com.sk
Web: www.mucin.ocu.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2337,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 301 KB)