Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa:Obec Podhorany
Sídlo:Podhorany 114, 059 93
Zastúpený:Jozef Oračko
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00326 461
DIČ:2020697250
Telefón:0524583601
Elektronická pošta: maldur@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 5515,65 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 274.6 KB)