Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vybavenie členov občianskej hliadky

Vybavenie členov občianskej hliadky

Názov obstarávania: Vybavenie členov občianskej hliadky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa : Mesto Humenné
Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpený: PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Turčan
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Telefón: 057/7863 211
Elektronická pošta: msu@humenne.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 149,68 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 333.7 KB)