Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt

Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt

Názov obstarávania: Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Zborov
zastúpený: Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10
086 33 Zborov
IČO : 00322741
DIČ : 2020624804
e- mail : podatelna@zborov.sk
web : www.zborov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 558,05 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 201 KB)