Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov obstarávania: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 286,80 € bez DPH EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 90.3 KB)