Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » „Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky“

„Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky“

Názov obstarávania: „Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 188,34 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 105.3 KB)