Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávanie

Vzdelávanie

Názov obstarávania: Vzdelávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

BEMI SK, s.r.o.
Dénešova 35, 040 23 Košice
Ing. Marek Lipowski – štatutárny zástupca
IČO:46834541
DIČ:2023631720
IČ DPH: SK2023631720
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu v tvare IBAN:SK0911000000002920885779
Telefón:+ 421 903 659 993
E-mail: bemisk.office@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 734,15 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 60.3 KB)