Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér

Finančný manažér

Názov obstarávania: Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 7280 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava V
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.9 MB)