Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v Meste Krompachy

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v Meste Krompachy

Názov obstarávania: Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v Meste Krompachy
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Krompachy
Námestie slobody č.1
053 42 Krompachy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1550 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 193.1 KB)