Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Šíd
Sídlo: Šíd 37, 986 01 Šíd
Zastúpený: Štefan Földi, starosta
Kontaktná osoba: Štefan Földi
IČO: 00316423
DIČ: 2021115151
Telefón: +421474389213
E-mail: ocusid@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 6000,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 320.3 KB)